ලෝකෙට ආපු අය

Thursday, July 23, 2015

මතකයන් ගොඩ ගැහිලා...

පහුගිය කාලෙ මගෙ පුන්චි හිතට මහා ලොකු මතකයන් ගොඩාරියක් එකතු උණා... 
පිළිවෙලකට ගොඩ ගස්සවා ගන්නත් බැරි තරම්... 
මේ පොඩි ඔලුවෙ කොහොමද එච්චර මතක ගොඩාක් හිර කරගෙන ඉන්නෙ... 
සේරටම වඩා මම ගොඩාක් ආදරය කරන මගෙ බ්ලොග් එකට මොනවත්ම ලියා ගන්නත් බැරි වෙච්ච එක හරිම දුකයි... 
මේ හැම දුකක්ම තුනී වෙලා යන්න මම මොනව හරි ලියනවා දිගටම...