ලෝකෙට ආපු අය

Saturday, August 10, 2013

කැම්පස් කවිය

මේක ලියලා නම් ගොඩක් කල්…. මේ දවස් වල මේක අපේ නිර්මාණ දාන බෝඩ් එකේ තියෙනවා…. මට හිතුණා ඒක ඔයාලටත් පෙන්නන්න…. ඔන්න දැම්මා 

වරින් වර මතුවන සොයුරු පෙම
තෙරපගෙන ආයාසයෙන්
සිත් තුළ….
තනන්නට වෙර දැරූ 
සිඳ දැමිය නොහැකි අත්වැල…. 
නොගිලිහෙනු ඇත අප මතකයෙන් 
අද හෙටට නොව 
මතු මතුද…. 

ඉදින් සබඳ, 

අවසරයි විදා හරින්නට දෑත
සිත් පුරා නැගි සෙනෙහසින්….
මේ….  
ඔබට මට බැඳෙන්නට ඇති කාලයයි 
සොයුරු බැම්මෙන්….